Aditiu Acelerant PUR

FAMILÍA DE PRODUCTE:   PRODUCTES PER A LA INDUSTRIA
CATEGORÍA DE PRODUCTE:   
FICHA DE PRODUCTE
CARACTERÍSTIQUES DE PRODUCTE
DESCRIPCIÓ
Additiu acelerante per a pintura de poliuretà en aplicacions d'assecat aire en les quals es requereixi accelerar el procés d'assecat.
APLICACIÓ
Es recomana l'addició d'un tap d'additiu acelerante per cada envàs de 15 kg de pintura. La utilització de acelerants disminueix el temps de vida de la mescla. És important una correcta homogeneïtzació del producte abans de la catalizació.
TAMANY
0,25 L i 1 L