Shopvic -blanc / gris fosc

FAMILÍA DE PRODUCTE:   PRODUCTES PER A LA INDUSTRIA
CATEGORÍA DE PRODUCTE:   ,
FICHA DE PRODUCTE
CARACTERÍSTIQUES DE PRODUCTE
DESCRIPCIÓ
SHOPVIC és una imprimació de dos components formulada per donar una protecció anticorrosiva temporal sobre superfícies metàl·liques fèrriques, d'alumini, galvanització i aliatges en general. Permet l'ancoratge de capes posteriors de pintura.
ÚS
Gran adherencia sobre superficies d'acer i metalls lleugers
APLICACIÓ
Homogeneïtzar completament el component A abans de la seva utilització. Barrejar els dos components A i B a parts iguals en volum. La mescla haurà d'efectuar-se en un recipient de vidre o de plàstic. Deixar reposar la mescla 15-30 minuts abans de realitzar l'aplicació. La mescla preparada pot ser utilitzada durant 6 hores. Passat aquest temps es recomana preparar una nova mescla. Aplicació mitjançant pistola aerogràfica, diàmetre només de boca: 1.5-1.8 mm, pressió: 3-4 bar. S'aplicarà una capa el més uniforme possible d'un espessor aproximat de 8-10 micres. Utilitzar brotxa en petits espais o superfícies petites.
ACABAT
Crema i gris
ASSECAT
Al tacte: 15 minuts; total: 30 minuts
REPINTAT
15 minuts (a 20ºC)
DISSOLVENT
Dissolvent-assecant DW-95
TAMANY
4 KG i 20 KG