Imprimació Façanes – Fixador al dissolvent (codi 0912)

FAMILÍA DE PRODUCTE:   PRODUCTES DECORACIÓ
CATEGORÍA DE PRODUCTE:   
FICHA DE PRODUCTE
CARACTERÍSTIQUES DE PRODUCTE
DESCRIPCIÓ
Fondo fixador al dissolvent per preparar i fixar superfícies poroses o amb pols, facilitant així l'adherència i aplicació de la pintura d'acabat.
ÚS
Preparació de suports porosos i amb pols. Adequat en: fibrociment, rajols, pintures velles, formigó
APLICACIÓ
Brotxa i/o corró una mà. En suports molt porosos es recomana una segona mà
ACABAT
Transparent mate o setinat en funció de la porositat
SECAD
3 hores a 23ºC
REPINTAT
6 hores a 23ºC
DISSOLVENT
No requereix dilució
TAMANY
5 L i 25 L