IMPRIMACIÓ FAÇANES fixador (cod 0912)

FAMILÍA DE PRODUCTE:   PRODUCTES DECORACIÓ
CATEGORÍA DE PRODUCTE:   
FITXA DE PRODUCTE
CARACTERÍSTIQUES DE PRODUCTE
DESCRIPCIÓ
Fons fixador al dissolvent adecuat per la preparació de suports pulverulents i/o porosos, facilitant així l'adherència i aplicació de la capa final de pintura
ÚS
Preparació de suports porosos i pulverulents (fibrociment, rajol, pintures velles, formigó)
APLICACIÓ
Brotxa i corró.
ACABAT
Transparent mat o semimat en funció de l'absorció
ASSECAT
30 minuts a 23ºC
REPINTAT
A les 24 hores
DISSOLVENT
No requereix dilució
TAMANY
5 L i 25 L