IMPRIMACIÓ FAÇANES – Fixador al dissolvent

FAMILÍA DE PRODUCTE:   PRODUCTES DECORACIÓ
CATEGORÍA DE PRODUCTE:   
FICHA DE PRODUCTE
CARACTERÍSTIQUES DE PRODUCTE
DESCRIPCIÓ
Producte especialment estudiat per utilitzar-lo com a preparació de superfícies difícils en les que ens necessita assegurar una perfecte adherència de la pintura d'acabat. Les característiques més destacables del producte són les següents:
 • Poder de penetració
 • Adherència sobre el suport
 • Estabilitat a los alcalins
 • Lligant de fondos pulverulents
 • Adherència a las pintures d'acabat
 • ÚS
  S'aplica sobre la majoria de suports, com poden ser: fibrociment, rajol, formigó, pintures velles, arrebossats vells, etc.
  APLICACIÓ
  Brotxa i corró
  ACABAT
  Mat o semimat en funció de l'absorció
  SECAD
  30 minuts a 23ºC
  REPINTAT
  24 hores
  DISSOLVENT
  No requereix dilució
  TAMANY
  5 L i 25 L