MorterS per a juntas/Fugenmörtel (art.1027)

FAMILÍA DE PRODUCTE:   PRODUCTES REHABILITACIÓ FAÇANES
CATEGORÍA DE PRODUCTE:   
FICHA DE PRODUCTE
CARACTERÍSTIQUES DE PRODUCTE
DESCRIPCIÓ
Morter sec barrejat en fàbrica, amb *trass i calç, a partir de matèries primeres minerals. Elevada resistència als sulfats. Per a juntes en maçoneries de 10 – 30 mm. Aglomerant de resultats demostrats, molt poca propensió a les eflorescències i bona adherència en els flancs de les juntes. Per al primer *rejuntado i la reparació de juntes de morter en façanes, especialment de maçoneria de maó i pedra natural. Es recomana preparar una superfície de mostra.