Revoc de fons/Grundputz (art.0401)

FAMILÍA DE PRODUCTE:   PRODUCTES REHABILITACIÓ FAÇANES
CATEGORÍA DE PRODUCTE:   
FICHA DE PRODUCTE
CARACTERÍSTIQUES DE PRODUCTE
DESCRIPCIÓ
Arrebossat de fons segons la fitxa tècnica WTA 2-2-91. Control extern per part del Institut für Kalk und Mörtelforschung i.V., Köln (Institut de Recerca de Calç i Morter, Colònia). Morter sec barrejat en fàbrica amb àrids minerals. Permeable al vapor d'aigua i inhibidor de l'aigua, fixador i inhibidor de sals. Resistent als sulfats. Aplicació a màquina i a mà