CP-170

FICHA DE PRODUCTE
CARACTERÍSTIQUES DE PRODUCTE
DESCRIPCIÓ
CP-170 és un convertidor d'esmalt de poliuretà acrílic de dos components alts sòlids brillant per a la protecció de tota classe de superfícies interiors i exteriors. Per al pintat de maquinària i vehicles industrials. Resistent a l'exterior.
ASSECAT
Temps d'assecat a 23 ° C, 50 micres seques 1 hora a el tacte
REPINTAT
15 minuts a 23 graus
CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS
  • Esmalt d'àmplia aplicació, adequat per a la protecció de superfícies metàl·liques i el repintat de vehicles industrials
  • Per a totes aquelles aplicacions que requereixin una gran qualitat en el seu acabat final. Alt brillantor.
  • Molt bona extensió
  • Bona elasticitat.
  • Excel·lent resistència als agents externs
  • Molt bona resistència als impactes i a l'abrasió
  • Adequat per a aplicació electrostàtica.
  • Compleix els requisits de la categoria C4 alta segons ISO12944-2 aplicat sobre imprimació MAREPOX HB, MAREPOX HB-VS en acer granallat (Sa 2 1/2)
  • Baixa emissió de dissolvents (VOC s <420 g/l)
?>