CA-400

FICHA DE PRODUCTE
CARACTERÍSTIQUES DE PRODUCTE
DESCRIPCIÓ
CA-400 és un convertidor d'una pintura acrílica monocapa mat que permet ser utilitzada com a primera capa anticorrosiva i capa d'acabat per a recobriments d'acer reduint el nombre de capes del sistema de pintat.
?>