Virex Siloxan

DATA SHEET
FEATURES PRODUCT
FEATURES
Pintura d'emulsió a base de copolímers estirè-acrílics i siloxans. Gran resistència a la intempèrie. Impermeable a l'aigua (efecte hidrofugant) i transpirable a el vapor d'aigua. La seva baixa permeabilitat a el CO2 li confereix una protecció addicional contra la carbonatació de l'formigó. Certificat anticarbonatació segons UNE-EN 1062-6: 2003. Es pot rentar.
USE
Especial per a la rehabilitació de façanes i paraments exteriors en els quals es requereixi facilitat d'aplicació i un acabat d'alta qualitat.
APPLICATION
Brotxa, corró o airless
FINISHED
Llis mat
DRY
Mínim 6 hores
REPAINT
Mínim 6 hores
DISSOLVENT
Aigua
SIZE
4 L y 15 L.
?>