VIREX Liso Acrílico Plus

FICHA DE PRODUCTE
CARACTERÍSTIQUES DE PRODUCTE
DESCRIPCIÓ
Esmalt sintètic amb acabat brillant elaborat amb resines sintètiques modificades, pigments actius contra la corrosió de molt baixa toxicitat en dissolvents desodoritzats. Presenta una bona rapidesa d'assecat, sota olor durant l'aplicació i assecat, bona cobriment amb dues capes, bona anivellament, elevades resistències generals i els colors són estables a la llum i intempèrie.
ÚS
Protecció i rehabilitació de façanes i murs exteriors construïts en formigó, morter de ciment, maó, pedra; bona adherència sobre pintura plàstica.
APLICACIÓ
Brotxa, corró o airless
ACABAT
Llis mat
ASSECAT
6 hores
DISSOLVENT
Aigua
TAMANY
0,75 L, 4 L y 15 L.
?>