Pinturas M. Vich, S.A.  gràcies a la seva constant evolució en els sectors de la decoració, rehabilitació de façanes i la indústria ha obtingut uns productes de qualitat i eficiència reconeguts en el mercat. Actualment, en el seu compromís de millora continua, està en procés d’implantar un sistema de Gestió de Qualitat segons la norma 9001. Enfocant els seus processos a identificar, avaluar i definir els requisits i les expectatives dels nostres clients amb la finalitat de satisfer les seves necessitats.

Política de qualitat