Sistemes Tintométrics

blog_opt_3
SISTEMES TINTOMÉTRICS

En 1995 MVIC desenvolupa el sistema tintométric industrial, el MVIC industrial color system (MVIC ICS) un sistema tintométric en base solvent desenvolupat amb l’objectiu d’oferir un ampli ventall de productes amb diferents prestacions funcionals i donar solució colorimetrica al sector industrial.

MVIC ICS, ha estat desenvolupat per cobrir els requeriments més comuns per al sector industrial (carrosseria, manteniment, maquinària, decoració).

El sistema MVIC ICS consisteix en un ampli conjunt de convertidors que permeten ser acolorits per una família de pastes pigmentarias, per aconseguir qualsevol color de les cartes industrials tradicionals, així com múltiples colors més.